भिडियो

घरबेटीले हा’ने लगत्तै शम्भुका ड्राईभरले काखमा लिए,पानी खुवाए, ढ’लेको ठाउँमा हात उठाउँदै यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)

घरबेटीले हा’ने लगत्तै शम्भुका ड्राईभरले काखमा लिए,पानी खुवाए, ढ’लेको ठाउँमा हात उठाउँदै यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)घरबेटीले हा’ने लगत्तै शम्भुका ड्राईभरले काखमा लिए,पानी खुवाए, ढ’लेको ठाउँमा हात उठाउँदै यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)घरबेटीले हा’ने लगत्तै शम्भुका ड्राईभरले काखमा लिए,पानी खुवाए, ढ’लेको ठाउँमा हात उठाउँदै यस्तो गरे (हेर्नुहोस भिडियो)

Related Articles

Back to top button
Close